دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 136 | تعداد کل بازدید های مطالب: 25,745 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ -

برگزاری نوزدهمین جلسه شورای آموزشی سال 1393

برگزاری نوزدهمین جلسه شورای آموزشی سال 1393

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ -

برگزاری اولین جلسه کارگروه ارتقاء فرایندهای حوزه مدیریت امور آموزشی

برگزاری اولین جلسه کارگروه ارتقاء فرایندهای حوزه مدیریت امور آموزشی

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ -

تغییر شرایط شرکت در آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی

تغییر شرایط شرکت در آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ -

دستورالعمل اجرایی تحول در نظام پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی

دستورالعمل اجرایی تحول در نظام پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ -

برگزاری دومین جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص

برگزاری دومین جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص

img_yw_news
شنبه ۶ دی ۱۳۹۳ -

برگزاری شانزدهمین جلسه شورای آموزشی

شانزدهمین جلسه شورای آموزشی برگزار شد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳ -

اطلاعیه مربوط به متقاضیان مهمانی و انتقال در دانشگاه علوم پزشکی ایران

اطلاعیه مربوط به متقاضیان مهمانی و انتقال در دانشگاه علوم پزشکی ایران در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

img_yw_news
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳ -

برگزاری پانزدهمین جلسه شورای آموزشی

پانزدهمین جلسه شورای آموزشی سال 1393 برگزار شد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳ -

برگزاری جلسه سیستم سما

مشکلات سیستم سما در مقاطع دکتری عمومی و دستیاری بررسی گردید

img_yw_news
شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳ -

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 93-94

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 93-94 اعلام گردید

img_yw_news
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳ -

برگزاری سیزدهمین جلسه شورای آموزشی

برگزاری سیزدهمین جلسه شورای آموزشی

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ -

برگزاری جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی دانشگاه با روسای ادارات آموزشی

جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با روسای ادارات آموزشی در تاریخ 10/6/93 برگزار گردید.

img_yw_news
شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۳ -

قابل توجه پذیرفته شدگان دوره 41 آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی

قابل توجه پذیرفته شدگان چهلمین و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی سال 1393 دانشگاه علوم پزشکی ایران

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ -

برگزاری هشتمین جلسه شورای آموزشی سال 1393

برگزاری هشتمین جلسه شورای آموزشی سال 1393

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳ -

برگزاری جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی دانشگاه در تاریخ 30/4/1393

جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در تاریخ 30/4/1393 برگزارشد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۳ -

برگزاری جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با روسای ادارات آموزشی در روز 23/4/93

برگزاری جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با روسای ادارات آموزشی در روز 23/4/93

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳ -

برگزاری جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با روسای ادارات آموزشی در ساعت 30/10 صبح روز دوشنبه مورخ 16/4/93 برگزار گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳ -

برگزاری جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با روسای ادارات آموزشی در تاریخ 9/4/93 برگزار شد.

img_yw_news
شنبه ۷ تیر ۱۳۹۳ -

برگزاری پنجمین جلسه شورای آموزشی

برگزاری پنجمین جلسه شورای آموزشی با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳ -

برگزاری سومین جلسه کارگروه نو آوری مدیریت آموزشی

سومین جلسه کارگروه نو آوری مدیریت آموزشی به همراهی روسای ادارات آموزشی راس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1/4/93 در اتاق 223 تشکیل گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳ -

برگزاری جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با روسای ادارت آموزشی برگزار شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ -

برگزاری جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با روسای ادارات آموزشی برگزار گردید

img_yw_news
شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ -

جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی در تاریخ 93/3/19

جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با روسای ادارات آموزشی در تاریخ 93/3/19 ساعت 8 صبح

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳ -

دومین جلسه کارگروه نو آوری مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دومین جلسه کارگروه نو آوری مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی به همراهی روسای ادارات آموزشی و نمایندگان ادارات راس ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 4/3/93 در اتاق 223 تشکیل گردید.

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳ -

جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی در تاریخ 93/3/5

جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با روسای ادارت آموزشی در تاریخ 93/3/5 راس ساعت 8 صبح

img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی در تاریخ 93/2/22

جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با روسای ادارت آموزشی در تاریخ 93/2/22 ساعت 8 صبح حول محور ضرورت تشکیل کارگروه نوآوری و نیز راه اندازی سامانه مجازی دانش آموختگان دانشگاه برگزار شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در تاریخ 93/2/29

جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با روسای ادارات آموزشی در روز دوشنبه مورخ 93/2/29 ساعت 8 صبح برگزار

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با روسای ادارت آموزشی در روز دوشنبه

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

دومین جلسه شورای آموزشی سال 1393

دومین جلسه شورای آموزشی سال 1393 در تاریخ 9/2/93 در دفتر معاون آموزشی با حضور معاونین محترم آموزشی و دانشجوئی

img_yw_news
جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

با عنایت به برگزاری آزمون فلوشیپ مورخ 93/2/25 - مکان ، زمان و تاریخ آزمون به شرح ذیل اعلام میگردد:

زمان و محل برگزاری کلیه آزمونهای کتبی : ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 93/2/25در دانشکده پزشکی واقع در بزرگراه همت جنب بیمارستان میلاد

img_yw_news
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته بهداشت روان درسال تحصیلی 94-93

با توجه به موافقت با راه اندازی رشته بهداشت روان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته با ظرفیت پذیرش7دانشجو برای یک دوره دردویست وسی و یکمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

img_yw_news
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

برگزاری جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با روسای ادارت آموزشی

جلسه هفتگی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با روسای ادارت آموزشی در تاریخ 1393/01/25 ساعت 8 صبح برگزار و ..

img_yw_news
پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ -

برگزرای اولین دوره آموزش سامانه آرشیو دیجیتال جهت پرسنل حوزه مدیرت آموزش و تحصیلات تکمیلی

در مورخ 1393/01/25 اولین دوره آموزشی آرشیو دیجیتال در دفتر مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی برگزار گردید

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۲ -

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 93-92

جهت مشاهده تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 93-92 بر روی فایل PDF کلیک نمائید.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ -

انتقال دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از انتزاع

• پس از انتزاع از بین دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ورودی سال 91 و 90 و دکتری Ph.D سال 91 و 90 و 89 تعداد 100 دانشجو در رشته های ویروس شناسی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ -

راه اندازی دوره دکتری تخصصیPh.D مدیریت تحقیقات در نظام سلامت

• با تاسیس دوره دکتری Ph.D مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت بصورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... موافقت بعمل آمد.

صفحه 3 از 3    
3
بعدی
آخرین