دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |                تقویم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

۱۸/۶/۹۶ لغایت ۲۴/۶/۹۶

زمان ثبت نام وانتخاب واحد

۲۵/۶/۹۶

شروع کلاسها

۸/۷/۹۶ لغایت ۱۴/۷/۹۶ 

حذف واضافه

۱۱/۹/۹۶ لغایت ۱۶/۹/۹۶

حذف تکدرس

۲۱/۱۰/۹۶

پایان کلاسها

۲۳/۱۰/۹۶ لغایت ۵/۱۱/۹۶

زمان برگزاری امتحانات

۳۰/۱۰/۹۶ لغایت ۳۰/۱۱/۹۶ 

بازه زمانی ثبت موقت ونهایی نمرات

                               

               تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

۷/۱۱/۹۶ لغایت ۱۳/۱۱/۹۶

زمان ثبت نام وانتخاب واحد

۱۴/۱۱/۹۶

شروع کلاسها

۲۸/۱۱/۹۶ لغایت ۳/۱۲/۹۶

حذف واضافه

۱۵/۲/۹۷ لغایت  ۲۰/۲/۹۷

حذف تکدرس

۲۴/۳/۹۷

پایان کلاسها

۲۶/۳/۹۷ لغایت ۷/۴/۹۷

زمان برگزاری امتحانات

۳۱/۳/۹۷ لغایت ۳۱/۴/۹۷

بازه زمانی ثبت موقت ونهایی نمرات

تقویم تابستان ۹۷

۱۷/۴/۹۷ لغایت ۲۲/۴/۹۷

زمان ثبت نام وانتخاب واحد

۳۰/۴/۹۷

شروع کلاسها

-

حذف واضافه

-

حذف تکدرس

۸/۶/۹۷

پایان کلاسها

۱۰/۶/۹۷ لغایت ۱۵/۶/۹۷

زمان برگزاری امتحانات

۱۴/۶/۹۷ لغایت ۲۴/۶/۹۷

بازه زمانی ثبت موقت ونهایی نمرات


دفعات مشاهده: 791 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر