دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

رشته های کارشناسی ارشدعلوم پایه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
رشته های مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم پایه پزشکی
(دانشگاه علوم پزشکی ایران)
برای دریافت سرفصل دروس روی آنها کلیک فرمایید
 
دانشکده نام رشته های مصوب
پزشکی آموزش پزشکی
پزشکی فیزیک پزشکی
پزشکی ایمنی شناسی
پزشکی بیوشیمی بالینی
پزشکی ویروس شناسی
پزشکی میکروب شناسی
پزشکی انگل شناسی
پزشکی علوم تشریحی
پزشکی قارچ شناسی
پزشکی فیزیولوژی
پزشکی آموزش پزشکی(مجازی)
پزشکی MPH پزشکی خانواده
پزشکی ژنتیک انسانی
مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی فناوری اطلاعات سلامت
مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی اقتصاد بهداشت
مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی انفورماتیک پزشکی
مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ارزیابی فناوری سلامت
مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی مهندسی بیمارستانی
علوم توانبخشی فیزیوتراپی
علوم توانبخشی کاردرمانی
علوم توانبخشی شنوایی سنجی
علوم توانبخشی گفتاردرمانی
علوم توانبخشی اعضاء مصنوعی
علوم توانبخشی مدیریت توانبخشی
علوم توانبخشی بینایی سنجی
علوم توانبخشی فیزیوتراپی ورزشی
علوم رفتاری و سلامت روان روانشناسی بالینی
علوم رفتاری و سلامت روان بهداشت روان
علوم رفتاری و سلامت روان روانشناسی سلامت
پیراپزشکی خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
پیراپزشکی زیست فناوری پزشکی
پیراپزشکی رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
پیراپزشکی اتاق عمل
پرستاری و مامایی آموزش پرستاری
پرستاری و مامایی پرستاری مراقبت های ویژه 
پرستاری و مامایی مامایی
پرستاری و مامایی هوشبری
پرستاری و مامایی پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
پرستاری و مامایی پرستاری سالمندی
پرستاری و مامایی تکنولوژی گردش خون
پرستاری و مامایی پرستاری اورژانس
پرستاری و مامایی پرستاری توانبخشی
پرستاری و مامایی پرستاری کودکان
پرستاری و مامایی پرستاری داخلی جراحی
پرستاری و مامایی روان پرستاری
پرستاری و مامایی مشاوره در مامایی
پرستاری و مامایی مجازی آموزش جامعه نگر در نظام سلامت
پرستاری و مامایی پرستاری سلامت جامعه
پرستاری و مامایی مدیریت پرستاری (جدید)
بهداشت بهداشت حرفه ای
بهداشت مهندسی بهداشت محیط
بهداشت آموزش بهداشت
بهداشت علوم تغذیه
بهداشت اپیدمیولوژی(جدید)
بهداشت دوره MPH
بهداشت آمار زیستی
بهداشت علوم بهداشتی در تغذیه
بهداشت ارگونومی

طب سنتی

تاریخ علوم پزشکی
فناوری های نوین پزشکی نانوفناوریهای پزشکی

 ردیف ۳۷ دوره هوشبری پس از چند دوره پذیرش دانشجو، پذیرش متوقف و در حال حاضر دایر نیست( یکم مهرماه ۱۳۸۸)
تأسیس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پرستاری در دانشکده پرستاری ومامایی (۱۴ شهریور ۱۳۹۶)
رشته های تکمیلی ارشد (آخرین ویرایش ۲۸ مهرماه ۱۳۹۳)


دفعات مشاهده: 2423 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر